مراحل اجراي استخر

مراحل اجرا:

1.خاکبرداری وتراز سطح خاک:در این مرحله باید دقت شود تا حداقل کف موتور خانه هم تراز با نقطه عمیق استخر باشد تا عملیات آبرسانی ،تصفیه و... به سهولت امکان پذیر باشد.

2.خاک توسط غلتک های سبک وسنگین کوبیده میشود (در لایه های 15 سانتی متری) وشیب وعمق لازم در بخش های مختلف استخر در این قسمت لحاظ می شود.

3.آزمایش تراکم خاک(تعیین مقاومت خاک).


4 .در مرحله بعد بتن مگر به ضخامت 10 سانتی متر و با عیار 200-250 اضافه میشود.
5.بسته مقتضیات قالب بندی به روش فلزی (یک طرفه یا دو طرفه) صورت می گیرد ومرحله اولیه آن یعنی دیوار چینی اولیه انجام می پذیرد.

6.شبکه مش کف وجداره ها جا گذاری می شود.


7.لوله های تاسیساتی نصب می شوند.
8.واتر استاپ میان درز بتن قدیم و جدید قرار میگیرد.
9.بتن کف با عیار 400 و با افزودنی های لازم افزوده میشود.
10.قالب بیرونی دیوار ها کار گذاشته می شود و بتن دیوار ها ریخته میشود.
11.ملات ماسه سیمان افزوده میشود سپس با موادی به نام مالتی واتر پروف آب بندی میشود و سرامیک کاری در مرحله نهایی صورت می گیرد.

تاسیسات
آب استخر به طور کلی سه روند را طی میکند:1. تصفیه 2.گرم کردن 3.کلر زنی

تصفیه:آب را از دو سطح جدا می کنند 1.نقطه عمیق استخر 2.از روی سطح آب. این اب ها(اسکیمرها) توسط کالکتورها به موتورخانه میروند.(پیشنهاد می شود اسکیمرها مقابل فوت کننده ها قرار گیرند).

آب به کمک نیروی ثقل خود در موتور خانه وارد موگیر وسبس ***** شنی می شود(مخزن هایی که در آنها سیلیس دانه بندی وجود دارد).
سپس از بخش پائینی ***** خارج میشود پس از چربی گیری به کمک بمب یا نیروی ثقلی وارد مبدل های حرارتی می شوند.
گرم کردن:این مبدل ها مشابه منابع دو جداره هستند.(در همین مرحله کلر زنی می تواند انجام شود).


در سیستم سه boiler وجود دارد یک عدد رزرو و دو عدد در مدار.
جنس آنها یا چدنی است یا فولادی است سیکل آب گرم تولیدی وارد سه بخش میشود.
.1.مبدل های حرارتی استخر
2.مبدل های حرارتی جگوزی
3.شوفازها

کلر زنی:

1.دستی 2.ماشینی
ازن ،کلر،کلرو سدیم،کلرو کلسیم و... عمده ترین مواد رایج برای تصفیه آب میباشند.
آب باید مقداری کلر داشته باشد.
ماشینی:کلریناتورها دستگاههای کلر زنی هستند که دارای حس گر هایی می باشند که میزان کلر آب را در دز مناسب حفظ می کنند.
اخیرا از سیستم های ازن زن برای تصفیه آب استفاده میشود.(قیمت این دستگاه ها بالاست اما هزینه نگهداری پا ئین است.)
دستی:آب توسط آب نگهدارها نمونه برداری می شود وبا استفاده از کیت کلر سنجی میزان کلر لازم تعیین میشود.


پروژه بزرگ استخر توحید(بزرگراه توحید)

منبع:http://www.iran-eng.com/showthread.php?t=19115
__________________
عده اي بزرگ زاده مي شوند،عده اي بزرگي را بدست مي آورند و عده اي بزرگي را بدون آن كه بخواهند با خود دارند
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 9:0  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

 

aمقايسه بين ClO2  و روش UV/H2O2 و براي ضدعفوني آب آشاميدني

يماري  Legionella

aپيشرفتهاي فني در گندزدايي آب با روش UV

aمقايسه كلر با UV براي گندزدايي آب

aاز سختي آب چه مي دانيد؟

بكارگيري اشعه UV در استراتژي هاي گندزدايي آب شهري

aدستور العمل نمونه برداري آب جهت آزمايش

شبكه توزيع آب شهر زوريخ بدون تزريق كلر

ضدعفوني زيست محيطي با پرتو فرابنفش (UV)

aمقايسه لامپ هاي كم فشار و فشار متوسط فرابنفش براي گندزدايي فاضلاب

aمقايسه لامپ هاي كم فشار و فشار متوسط فرابنفش براي گندردايي آب

aآب سالم در مطب دندانپزشكي

aمقايسه كلر، آب اكسيژنه و UV براي گندزدايي آب استخرها

ررسي روش هاي تصفيه آب خانگي و كاربرد آنها

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 8:58  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

 

سنگ آهك (limestone):

سنگ آهك از جمله سنگ هاي رسوبي است. رسوبگذاري عملكرد متقابل اتمسفر و هيدروسفر بر روي پوسته زمين است. جنبه مختلف رسوبگذاري (Sedimentation) در قالب پديده هاي هوازدگي، رسوبگذاري، فرسايش و دياژنز تعريف مي شود؛ هرچند هيچ كدام از اين فرآيندها به طور مستقل عمل نمي كنند.

تركيب اصلي سنگ آهك كربنات كلسيم است كه 15-10 درصد سنگ هاي رسوبي را شامل مي شود. اكثر سنگهاي آهك امروزي به طريق آلي تشكيل شده اند ولي برخي از آنان در شرايط ويژه اي در اثر واكنشهاي غيرآلي نيز بوجود آمده اند. مواد حل شدني معمولا با افزايش درجه حرارت سريع تر حل مي شوند ولي قابليت حل شدن كربنات كلسيم (CaCO3) به ميزان CO2 (دي اكسيدكربن) موجود در آب بستگي دارد و چون CO2 موجود در آب گرم كمتر از مقدار آن در آب سرد است لذا آهك در آب گرم زودتر به حداشباع رسيده و سريعتر رسوب مي كند. البته عوامل ديگري همچون وجود گياهان فتوسنتز كننده، توربولانت (آشفتگي) آب و عمق و فشار در ميزان رسوب كربنات كلسيم در آب نيز موثرند. بطورمثال در استخرهاي پرورش ماهي باد مي تواند موجب تلاطم آب گشته و درنتيجه دي اكسيدكربن بيشتري از دست رفته و كربنات كلسيم موجود در آن رسوب كند. كاهش فشار آب نيز دي اكسيد كربن بيشتري را به هوا مي فرستد. بنابراين رسوب كربنات كلسيم در آب هاي كم عمق بيشتر از آب هاي عميق است.

سنگ آهك شيميايي در شرايط بخصوصي در خشكي هم تشكيل مي شود. بطور مثال در دهانه چشمه ها هنگامي كه آب زيرزميني به سطح زمين مي رسد، با محيط كم فشار و گرمتري مواجه شده و به علت جاري شدن، توربولانت آن بيشتر مي شود. تمامي اين فاكتورها در از دست دادن دي اكسيد كربن و رسوب كربنات كلسيم موثرند. سنگ آهك هاي پرحفره و شيري رنگ تراورتن و ستون هاي آهكي درون غارها بدين منوال تشكيل مي شوند.

تركيب شيميايي سنگهاي رسوبي بسيار متغير است، زيرا رسوبگذاري معمولا موجب انشعاب بيشتري مي شود. اگر تركيبات را برحسب اكسيدها در نظر بگيريم خواهيم ديد كه ميزان اكسيد كلسيم (CaO) در سنگ آهك خالص 56% است.

با درنظر گرفتن چنين تغييراتي تعيين تركيب ميانگين سنگهاي رسوبي كار ساده اي نيست. معمولا انگيزه اي براي تجزيه اين سنگها وجود ندارد، مگر اينكه از نظر اقتصادي حائز اهميت باشند. كاربرد سنگ رسوبي آهك در آبزي پروري نياز به دانستن تركيب شيميايي آن دارد و توصيه ما اين است كه استاندارد مشخص و معيني براي آهك در آبزي پروري تعيين شود.

كلارك از راه تجزيه مخلوطهاي متشكل از تعداد زيادي از نمونه هاي مستقل، تخميني از تركيب ميانگين سنگهاي رسوبي رايج شامل شيل، ماسه سنگ و سنگ آهك ارائه نموده است.

ميانگين تركيب شيميايي سنگ آهك

SiO2

19/5

 

Na2O

05/0

TiO2

06/0

 

K2O

33/0

Al2O3

81/0

 

H2O

77/0

Fe2O3

54/0

 

P2O5

04/0

MgO

89/7

 

CO2

54/41

CaO

57/42

 

SO3

05/0

Total

84/99

رونوف (Ronof) و ياروشفسكي (Yaroshevsky) نيز محاسباتي را در مورد تركيب ميانگين سنگ هاي رسوبي شيل، ماسه سنگ و سنگ آهك ارائه كرده اند كه تفاوت مهمي با تركيب بدست آمده توسط كلارك ندارد. اختلاف موجود عمدتا ناشي از مقدار كربنات كلسيم در نظر گرفته شده توسط رونوف و ياروشفسكي است.

سنگ آهك ممكن است از موجودات دريايي/درياچه اي و يا نهرآبزيان منشا گرفته باشد. سنگ هاي اهكي داراي كربنات كلسيم هستند و معمولا شامل بقاياي اسكلتي ارگانيسم هاي آبزي و عمدتا ناشي از خرده هاي صدف مي باشند.

سنگ آهك براساس نوع ناخالصي موجود در آن به نام هاي سنگ آهك رسي، ماسه اي و دولوميتي ناميده مي شود. بافت سنگ آهك از نوع دانه اي متراكم و صدفي و وزن مخصوص آن 2/6-1/7 گرم بر سانتيمتر مكعب و مقاومت فشاري آن بين 100-10 مگاپاسكال مي باشد.

سنگ آهك يا كربنات كلسيم به ندرت به صوت آهك خالص در طبيعت يافت مي شود. ناخالصي هاي مهم سنگ آهك عبارتند از: منيزيوم، سيليس، آلومينيوم، منگنز. سنگ آهك در كوره و در دماي مناسب با تركيب شيميايي آن پخت مي گردد. سنگ اهك خالص در دماي 1000 درجه سانتيگراد و سنگ آهك رسي يا دولوميتي در دماي حدود 1300 درجه سانتيگراد كلينه مي شود.

CaCO3 → CaO + CO2

اگر به آهك زنده (Quick lime) آب اضافه كنيم هيدراته مي شود و واكنش گرمازاست.

CaO + H2O → Ca(OH)2 + گرما

به آهك هيدراته، شكفته يا آهك ساختماني نيز مي گويند. آهك زنده در برابر هوا و رطوبت ناپايدار است و از اين رو نمي توان آن را به مدت طولاني نگهداري كرد وليكن آهك هيدراته را مي توان در زمان طولاني تري انبار نمود.

آهك موارد مصرف زيادي دارد كه از آن جمله مي توان به صنايع فولاد به عنوان كمك ذوب همراه با مواد ديگر اشاره كرد. به روش كوره هاي روباز (Open Hearth) براي توليد يك تن فولاد حدود 13 كيلوگرم آهك استفاده مي شده است و در روش كوره هاي بازي اكسيژني (BOF) (Basic Oxigen Furnance) تنها از آهك به عنوان كمك ذوب استفاده مي شود و ميزان آهك مصرفي 100-50 كيلوگرم در تن است. نقش آهك علاوه بر كاهش دماي ذوب به عنوان جدا كننده و جمع كننده عناصر زائد از جمله گوگرد، فسفر، آلومينيوم و سيليس در صنايع فولادسازي مطرح است.

در متالوژي براي ذوب كردن كانسنگ بعضي از فلزات مانند مس از آهك استفاده مي شود. آهك علاوه بر كاهش دماي ذوب موجب جذب گاز SO2 مي گردد. در شناورسازي يا فلوتاسيون مواد معدني از آهك به عنوان كنترل كننده PH محلول استفاده مي شود. در بيشتر روش هاي استخراج منيزيوم از آب دريا، آهك بكار مي رود. در تهيه آلومينيوم به روش باير، ‌ميزان قابل توجهي آهك مصرف مي شود، در استحصال طلا به روش سيانوراسيون، آهك مورد استفاده قرار مي گيرد.

در صنايع شيميايي براي تهيه كربنات و بي كربنات سديم براي هر تن حدود 700 كيلوگرم آهك نياز است. در تهيه كاربيد كلسيم، مخلوط آهك و كك را در كوره الكتريكي و دماي 3400-3000 درجه سانتيگراد حرارت مي دهند و به كاربيد كلسيم تبديل مي كنند. براي تهيه يك تن كاربيد كلسيم به حدود يك تن آهك احتياج است.

براي تهيه تركيبهاي اتيلن و پروپيلن، گليكول ها، نمك هاي آلي كلسيم دار و تصفيه و تغليظ اسيد سيتريك و گلوكز به آهك نياز است. در تهيه نمك طعام، حشره كش ها و مواد رنگي نيز آهك كاربرد دارد.

در كاغذ سازي به منظور تهيه پالت سولفات، استفاده دوباره از كربنات كلسيم و تهيه هيپوكلريت كلسيم كه خاصيت سفيدكنندگي دارد از آهك استفاده مي كنند.

در مصالح ساختماني و سراميك به عنوان ملات، روكش داخل ساختمان، در شيشه سازي به عنوان كمك ذوب، در تهيه سيمان از آهك كه ماده اصلي و عمده سيمان را تشكيل مي دهد استفاده مي شود.

در كارخانه هاي قند و شكر براي تصفيه و جداسازي تركيبات فسفاته و اسيدهاي آلي استفاده مي شود.

در صنايع نفت براي خنثي سازي تركيبات آلي سولفورها، خنثي سازي گاز SO2 و تهيه گريس مخصوص از آهك استفاده مي شود.

در صنايع رنگ سازي به عنوان ماده پركننده استفاده مي شود.

در چرم سازي براي جدا كردن مو يا پشم از پوست حيوانات از آهك استفاده مي كنند. در كشاورزي براي كنترل PH آب و خاك آهك بكار مي رود.

مصارف بهداشتي آهك:

بهبود كيفيت آب آشاميدني، كنترل PH پسابها و رسوب دادن مواد زائد،‌خنثي كردن پساب هاي اسيدي كارخانه ها، كنترل آلودگي هوا، در كارخانه هاي ذوب فلزات و به عنوان جذب كننده گازهاي سمي مانند SO2، HF و غيره از آهك استفاده مي شود.

سازند مناسب در تهيه آهك موردنياز

سازندهايي كه آهك آنها مناسب مي باشد در سال 1363 توسط بنيان ارائه گشته است.

الف- پالئوزوئيك (ديرينه زيستي)

1- كربونيفر: قديمي ترين سنگ آهكي كه در مقياس نيمه صنعتي استفاده مي گردد. آهك سازند مبارك است. سازندهايي كه قديمي ترند به علت بالا بودن ميزان ناخالصي ها از جمله اكسيدمنيزيم و كاني هاي رسي، مناسب نيستند.

2- پرمين: مناسبترين سنگ هاي آهكي دوران ديرينه زيستي به پرمين تعلق دارند. اين سنگ ها خاكستري رنگ و به صورت توده اي يافت مي شوند.

ب- مزوزوئيك (ميان زيستي)

1- ترياس: در برخي نقاط، آهك هاي ترياس فوقاني مناسبند.

2- ژوراسيك: سنگ هاي آهكي ژوراسيك مياني در كوره هاي البرز و كپه داغ (مزدوران)، قلعه دختر، اسفنديار و بادامو در ايران مركزي براي تهيه سيمان بسيار مناسبند.

3- كرتاسه: آهك هاي كرتاسه به دليل كيفيت مناسب، گسترش وسيع در سطح كشور در بيشتر كارخانه هاي سيمان استفاده مي شوند.

پ- سنوزوئيك (نور زيستي)

1- پالئوسن: آهك هاي اين دوره در بعضي نقاط از خلوص خوبي برخوردارند.

2- ائوسن: آهك هاي نوموليت دار در مناطق زيادي يافت مي شوند و بيشتر آنها تركيب مناسب دارند.

3- اوليگوميوسن: آهك هاي سازند قم در بيشتر مناطق مناسبند. آهك هاي سازند آسماري عمدتا مناسب هستند.

بيشتر آهك هاي تراورتن كه در رابطه با فعاليت چشمه هاي آب گرم تشكيل شده اند. براي مصرف در كارخانه هاي سيمان درجه خلوص مناسب دارند.

(چكيده اي از تاريخ زمين شناسي)

کاربرد آهک در آبزی پروری

مواد آهکی که در استخر های پرورش ماهی مورداستفاده قرار می گیرد همان مواد آهکی هستند که در خاک های زراعی کاربرد دارند. مواد آهکی موجب خنثی سازی قدرت اسیدی می شوند . این مواد آهکی عبارتند از : سنگ آهک ، کربنات کلسیم یا کلسیت و دولومیت یا کربنات مضاعف کلسیم و منیزیوم (MgCa(CO3)2) که پس از خرد کردن این سنگ ها آنها را در استخرهای پرورشی به کار می برند.

دیگر مواد آهکی که استفاده از آنها رایج است عبارتند از : هیدروکسید کلسیم Ca(OH)2 و اکسید کلسیم (Cao). هیدروکسید کلسیم را آهک ساختمانی ،مرده ،آبدیده و تفته می نامند و اکسید کلسیم را آهک زنده یا سوزاننده می نامند. در ساختمان مولکولی بعضی از مواد کلسیم وجود دارد و لیکن به عنوان مواد آهکی در مزارع پرورش ماهی استفاده نمی شود مانند سیلیکات کلسیم (CaSiO3) که هر چند سختی کل را افزایش می دهد چون دارای آنیونی نیست که با اکسید کلسیم واکنش دهد قلیائیت را افزایش نمی دهد. پس در آهک دهی استخرهای پرورش ماهی خاکسترهای سیلیکاتی مفید نیستند .ترکیبات کلسیمی که توانایی خنثی سازی قدرت اسیدی را ندارند مواد آهکی تلقی نمی شوند ، مانند سولفات کلسیم که عمدتاً به عنوان گچ زراعی شناخته می شود ، منبع پر ارزشی از کلسیم اما بنیان سولفات آن قدرت اسیدی را خنثی نمی کند . واکنش های خنثی سازی قدرت اسیدی مواد آهکی مورد استفاده در مزارع کشاورزی و آبزی پروری بدینگونه می باشد.

CaCo3+2H+ → Ca++ +H2O+ CO2                                                 كربنات كلسيم

MgCa(CO3)2+4H+ → Mg++ +Ca++ +2CO2+2H2O                                 دولوميت

CaO+2H+ → Ca++ +H2O                                                                        آهك زنده

Ca(OH)2+2H+ → Ca++ +2H2O                                                            آهك آبديده

در میان آهکهای رایج مورد استفاده در آبزی پروری و کشاورزی توانائی خنثی سازی آهک زنده (CaO) از همه بیشتر و کربنات کلسیم (CaCO3) از بقیه کمتر است ، قابلیت خنثی سازی و نحوه تبدیل و مقایسه ترکیبات آهکی رایج بدین شرح است .

         CaO             56

       ────  =    ───     = 0.56          قابليت خنثي سازي كربنات كلسيم نسبت به اكسيد كلسيم        

       CaCO3          100

 

       CaCO3          100

       ────  =    ───     = 1.79          قابليت خنثي سازي اكسيد كلسيم نسبت به كربنات كلسيم        

         CaO             56

 

         CaO             56

       ────  =    ───     = 0.76  قابليت خنثي سازي هيدروكسيد كلسيم نسبت به اكسيد كلسيم        

     Ca)OH)2         74

 

     Ca)OH)2         74

       ────  =    ───     = 1.32  قابليت خنثي سازي اكسيد كلسيم نسبت به هيدروكسيد كلسيم        

         CaO             56

 

     Ca)OH)2         74

       ────  =    ───     = 0.74  قابليت خنثي سازي كربنات كلسيم نسبت به هيدروكسيد كلسيم        

       CaCO3          100

 

       CaCO3          100

       ────  =    ───     = 1.35  قابليت خنثي سازي هيدروكسيد كلسيم نسبت به كربنات كلسيم        

     Ca)OH)2         74

سرعت تاثیر مواد آهکی وابسته به اندازه ذرات آن است بطوریکه هر چه ذرات ریزتر و کوچکتر باشند سطح بیشتری را اشغال نموده و واکنش های شیمیایی سریعتر انجام می شوند . آهک ساختمانی (آبدیده ) و آهک زنده (سوزاننده ) ماهیتاً به صورت پودر هستند . ذرات آهک زراعی (کربنات کلسیم ) در اندازه های مختلف تولید می شود و همانطور که در بالا اشاره شد ذرات ریز نسبت به ذرات بزرگتر به تناسب وزن، سطح مقطع بیشتری دارند. پس ذرات ریز آهک زراعی تندتر از ذرات درشت بر آب اثر می گذارند. با استفاده از فیلترهای استاندارد آمریکایی که دارای روزنه ها یا چشمه های 36/2 میلیمتری، 855/0 میلیمتری و250/0 میلیمتری هستند، اندازه ذرات درجه بندي شده است و ذرات آهك كه از فيلتر 250/0 ميليمتري بگذرند به عنوان ذرات 100% موثر قلمداد می شوند ، ذرات آهکی که از فیلتر با چشمه 855/0 میلیمتری بگذرند به عنوان ذرات 60% موثر قلمداد می شوند و ذرات آهکی که از فیلتر 36/2 میلیمتری رد شوند به عنوان ذرات 20% موثر قلمداد می شوند و آن دسته از ذرات آهکی که از فیلتر با چشمه 36/2 میلیمتری عبور نکنند به عنوان ذرات صفر درصد درجه بندي مي شوند. تاثیر ذرات 36/2 میلیمتری و یا بزرگتر بسیار کند است و ارزش آنها در خنثی سازی قدرت اسیدی اندک است .

درجه تاثير آهك چنين محاسبه مي شود؛ بطورمثال اگر در نمونه اي از آهك زراعي، درصد عبور ذرات آهك، به ترتيب 40% از فيلتر 60 چشمه (250/0 ميليمتر)، 20% از فيلتر 20 چشمه (855/0 ميليمتري) و 10% از فيلتر 8 چشمه (36/2 ميليمتري) و 30% بر روي فيلتر 8 چشمه باقي بماند، درجه تاثير آن بدين صورت است:

0 = 0 × 30/0  و  2 = 20 × 10/0  و  12 = 60 × 20/0  و  40 = 100 × 40/0

درجه تاثير اين آهك برابر است با                                   54% =0 + 2 + 12 + 40

درجه تاثير آهك × قابليت خنثي سازي قدرت اسيدي = ارزش حقيقي آهك

یکی از پارامترهای مهم آب در عرصه آبزی پروری قلیائیت است و قلیائیت یک نمونه آب عبارت است از ظرفیت کمی آن برای خنثی کردن یک اسید قوی در یک PH معین و تعیين شده. با کنترل قلیائیت در یک دامنه مناسب می توان میزان تولید را در استخر های پرورش ماهی افزایش داد ، برای اضافه کردن هر واحد قلیائیت در متر مکعب آب به 28 گرم آهک زنده یا 37 گرم آهک ساختمانی و یا 50 گرم کربنات کلسیم نیاز است .

028/0 يا 037/0 يا 050/0 × ميزان افزايش قليائيت × حجم آب استخر برحسب مترمكعب = آهك موردنياز

بطور مثال براي افزايش دو درجه قليائيت در يك استخر يك هكتاري با عمق آب يك متر

m3 10000 = 1 × 10000 = حجم آب استخر

Kg 560 = 1000/28 × 2× 10000 = آهك زنده موردنياز

Kg 1000 = 1000/50 × 2 × 10000 = آهك زراعي موردنياز

            kg 740 = 1000/740 × 2 × 10000 = آهك ساختماني مورد نياز

البته بايد توجه داشت که به غیر از عامل قلیائیت در مصرف آهک، عامل سختی آب نیز مهم مي باشد. هر چند اگر آنیون های تشکیل دهنده سختی آب از نوع کربنات یا بی کربنات يا به طور کلی سختی از نوع کربناته باشد متناسب با سختی آب ، قلیائیت مشابهی حاصل می شود ولی اگر سختی آب از نوع سختی غیر کربناته باشد هیچگونه ارتباطی بین سختی و قلیائیت وجود نخواهد داشت. قلیائیت آب در عرصه پرورش ماهی دارای اهمیت ویژه ای است چرا که عامل مهم نگهداری دی اکسید کربن آب است و در واقع قلیائیت تله CO2 محسوب می شود . بهترین نوع آهک، سنگ آهک زراعی است.

آهک پاشی می بایستی 3-2 هفته قبل از کود دهی انجام گیرد چرا که آهک موجب کاهش فسفر غیر آلی محلول و غلظت دی اکسید کربن می شود. بعد ازگذشت چند روزکه واکنشهای آهک، آب و خاک کامل شد، استفاده از فسفر ودی اکسید کربن تاثیر بیشتری دارد.

سنگ آهک زراعی درمناطق عمیق باید 3-2 برابر مناطق کم عمق به کار رود، به استخرهایی که عمق کمتر از یک متر دارند، سنگ آهک را بطور یکنواخت درتمام سطح بستر پراکنده می کنند، بعد از ریختن آهک بستر استخر را باید تا عمق 15-10 سانتیمتر شخم زد.

سنگ آهک زراعی می تواند قلیائیت را در مدت زمان طولانی تری در آب استخرهای پرورش ماهی ایجاد نماید. همانطور که برای ضد عفونی کردن بستر استخرهای پرورشی آهک زنده برای از بین بردن میکرو ارگانیسم ها به دلیل افزایش سریع و زیاد PH می تواند بهترین ماده آهکی محسوب شود. پس هدف از کاربرد آهک در مزارع پرورش ماهی هم ضدعفونی کردن و از بین بردن عوامل پاتوژن (بیماریزا) و هم اصلاح برخی از پارامترهای شیمی آب می باشد که می بایستی در طی دوره پرورش به صورت پایه و سرك با محاسبات دقیق و آزمایشات لازمه از آن استفاده بهینه نمود ، آهک می تواند برگ برنده ای برای آبزی پروران محسوب شود. قلیائیت در توانایی آب برای تامین رشد جلبک ها وسایر آبزیان نقش دارد و این بواسطه اثر تامپوني آن و به دلیل عملکرد این عامل به عنوان ذخیره کربن معدنی است. گونه های شیمیایی بوجود آورنده قلیائیت آب عبارتند از یون بیکربنات ، یون کربنات و یون هیدروکسید.

HCO3-  + H+  → H2O

CO3--   + H+  → HCO3-

OH  + H+  → H2O

دیگر موادی که درایجاد قلیائیت سهم کمتری دارند عبارتند از آمونیاک و بازهای مزدوج، اسیدهای فسفریک ، سیلیک ، بوریک و اسیدهای آلی و آهک توانایی قراردادن میزان قلیائیت در محدوده مناسب برای پرورش ماهیان را دارا می باشد.

از ديگر کارهای سنگ آهک زراعی (CaCO3) در ارتباط با فسفر است، چرا که فسفر موجود در رسوبات را می توان به چهار نوع طبقه بندی نمود : 1- کانی های فسفاتی 2- فسفر محبوس 3- فسفر غیر محبوس 4- فسفر آلی.

یون های ارتو فسفات می توانند روی سطح کانیهایی مثل SiO2 و کلسیت رسوب کنند این نوع فسفر محبوس با آب در تماس مستقیم است و می توان پیش بینی کرد که سریعتر از دیگر اشکال فسفر در آب حل شود و می دانیم که فیتو پلانکتونها فسفر را به صورت ارتو فسفات مورد استفاده قرار می دهند. در نتیجه کلسیت موجب تولید بیشتر آبزی شناوران گیاهی در استخرهای پرورش ماهی می شود. بولینگ در سال 1962 مشاهده کرد که کاربرد آهک در استخرهایی که دارای سختی کل mg/l 15-0 بود، واکنش پلانکتون ها به کود دهی را بهبود داد و تولید کفزیان که غذای ماهی است را افزایش داد .

بوید و اسکار بروک در سال 1974 پی بردند که در استخرهای دانشگاه اووبورن کاربرد آهک همراه با کود فراوانی فیتوپلانکتون ها را بیشتر از مقدار حاصل از کوددهی افزود ، همچنین بوید و آرسه در سال 1975 پی بردند که آهک دهی استخرهای کود دهی شده با سنگ آهک زراعی متوسط تولید ناخالص اولیه را افزایش داد.

آهک دهی بستر استخرها با آهک زنده یا شکفته انگل ها و سایر موجودات نا خواسته را نابود می کند. مقدار معمولی آهک دهی 1500-1000 کیلوگرم در هکتار است . پرورش دهندگان ماهی غالباً معتقدند که کاربرد آهک تازه مواد آلی انباشته شده در گل بستر را اکسایش می کند .اما این فرضیه اشتباه است، این درست است که افزایش PH تا 7-5/6 فعالیت میکروبی را افزایش می دهد، اما طی چند روز یا چند هفته مقدار نسبتا کمی از مواد آلی تجزیه می شود. کاربرد آهک تازه معمولا PH را تا آن حد زیاد می کند که باکتری ها از بين روند. وجود آهک به تنهایی یک اکسنده نیست در نتیجه گل بستر استریل می شود و تا زمانی که PH کاهش نیابد هیچ تجربه ای صورت نمی گیرد . البته افزایش PH از لحاظ افزایش فسفات موجود در گل بستر هم مطلوب است . همچنین کاربرد آهک کدورت ناشی از مواد هومینی را کاهش داده و کدورت ناشی از ذرات کلوئيدی خاک را کمتر می کند؛ بعبارتی کاربرد آهک غلظت موادآلی کلوئيدی را کاهش می دهد. مواد آهکی از انتشار دی اکسید کربن درجو جلوگیری می کنند و آن را در آب به دام می اندازند. آهک دهی مقدار کربن را برای فتوسنتز افزایش می دهد، کاربرد آهک میزان PH صبحگاهی را افزایش می دهد اما به علت افزایش قلیائیت، آب استخرهای پرورش ماهی آهک دهی شده بافر خوبي در مقابل تغییرات PH است. پس آهک دهی در استخرهای کوددهی شده ممکن است به کاهش واقعی PH در بعدازظهر منجر گردد .

در پايان پیشنهاد مي شود که در مورد مواد و ادوات موردنیاز آبزی پروران از طرف اتحادیه شركتهاي تعاونی تكثير و پرورش ماهيان گرمابي، در استان های مختلف کمیته هایی تشکیل شود تا با تحقیق و ارتباط با کارشناسان محترم شیلات و مراکز دانشگاهی و همچنین جمع آوری نظرات آبزی پروران ساعی و پرتلاش در نقاط مختلف کشور استانداردهایی تهیه گردد تا درنهایت به سازمان استاندارد کشور ارجاع شده و استاندارد مربوطه توسط آن سازمان تائید و الزامی شود و اولین استاندارد مورد اشاره نیز می تواند آهک استاندارد شده در امر پرورش ماهی وآبزی پروری باشد تا کارخانه های تهیه مواد آهکی با توجه به ترکیبات شیمیایی و میزالوژیکی و درجهت تاثیر و قدرت خنثی سازی اسیدی اقدام به فروش مواد آهکی به بخش آبزی پروری کشور نمایند که :

1- مواد آهکی همانی باشد که موردنیاز آبزی پروران است و در نتیجه همان انتظاری را بر آورده سازد که هدف آبزی پروران می باشد.

2- در تعیین میزان مصرف آهک مورد نیاز با توجه به استانداردهای مورد نظر محاسبات دقیقی انجام می گیرد.

در پایان از اتحادیه شركتهاي تعاوني تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي سراسرکشور تقاضا می کنم که در این زمینه که می تواند پرورش ماهی کشور را با تحولی مثبت روبرو سازد اقدام عملی مبذول دارند.

منابع:

در این نوشتار از ترجمه وتالیف اساتید محترم آقایان جلال ولی اللهی ، عباس اسماعیلی ساری، جعفر نوری، فرید مر، محمد حسن کریم پور، مرتضی علیزاده و مولفان کتاب علوم زمینی وهمچنین ترجمه بخش سنگ آهک از کتاب دایر المعارف NEW CAXTON توسط بخش علمی شرکت تعاونی آبگین آبادان و تجارت این بخش استفاده شده است

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 8:57  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

مرجع ( index ) کامل انیمیشن های رایانه ای شیمی :

عنایت فرمائید که در قسمت مباحث تئوریک مطرح است . بر استفاده از این مباحث نرم افزار آکروبات ریدر را در رایانه اتان نصب نمائید . .....................     لینک دانلود     همچنین جهت رفع فشردگی فایل های نرم افزار وینرر را نصب نمائید . ...........................................  لینک دانلود

 Chemistry Experiment Simulations and Conceptual Computer Animations

These files are zipped files. To save the files, click on the links and save the files.
Please use software such as "winzip" to extract the files and then open the ".html" files in the web browser to use the simulations/animations.

Thank you.

ELECTROCHEMISTRY

Simulations

Reactions of Metals and Metal Ions Experiment
Electrochemical Cell Experiment
Concentration Cells Electrochemical Cell Experiment
Electrolysis Electrochemical Cell Experiment

Animations

Zinc copper REDOX transfer  
Lead silver REDOX transfer  
Zinc Copper electrochemical cell  
Standard hydrogen electrode - zinc cell  
Standard hydrogen electrode - copper cell  
Dry cell (Zinc-Carbon)  
Car battery (Lead-Lead oxide)  
Car battery (Lead-Lead oxide)  
Flashlight  

REDOX TITRATION

Redox Titration Experiment

GAS LAWS
Simulations
Boyle's Law  
Charles' Law  
Charles' Law (Director version)  
Effusion Experiment (Micromolecular level, Flash version)  
Effusion Experiment (Micromolecular level, Director version)  
Effusion Experiment (Macromolecular level, Flash Version)  
Effusion Experiment (Macromolecular level, Director Version)  
Manometer Experiment  
Crush the Can  

THERMOCHEMISTRY
Simulations
Heat of neutralization experiment Reacting an acid with a base in a calorimeter (Flash version).
Heat of solution experiments Dissolving ionic salts in water in a calorimeter.
Heat transfer between metals and water experiment. Placing a hot piece of metal in water in a calorimeter.
Particulate nature of matter view of a metal at different temperatures  
Particulate nature of matter view of dissolving a solid salt, NaCl, in water  

SOLUTIONS

Simulations

Conductivity simulation  
Using a Spec-20 to determine the concentration of solutions.  
Boiling-point elevation and freezing-point depression experiment  
Vapor pressure experiment  

Animations

Sodium chloride dissolving in water.  

ACID-BASE EQUILIBRIA

Simulations

pH Measurements of Acids & Bases
pH Measurements: Salts & Buffers
Acid-base pH titration simulation

Animations

Water (two molecules, collision)  
 Water (equilibrium system)  
  Proton transfer (representation of a fast proton transfer reaction)
  HCl(aq) (an HCl collides with a water molecule)
  NH3(aq) (equilibrium system)
  HF(aq)
  Acetic acid(aq)
  HNO2(aq)
  Acetic acid buffer
  Reaction of HCl with NaOH (HCl - NaOH titration)
    NH4Cl(aq) equilibrium animation  
GENERAL EQUILIBRIA
Bromine liquid-gas equilibrium animation  
Cobalt chloride equilibrium animation  
NO2 N2O4 equilibrium animation  

STOICHIOMETRY

Simulations

Empirical formula of a compound
Amount of moles and atoms in metals  
Combustion reactions of hydrocarbons with excess oxygen  
Combustion reactions of hydrocarbons (with oxygen gas) - limiting reagent present  
Acid-base titration  

MEASUREMENT

Simulations

Functions and variables associated with stretching springs

KINETICS

Simulations

Method of initial rates simulation  
Method of Initial Rates at the molecular level  
Rate of a chemical reaction  
Arrhenius Equation. Temperature, Rate Constants, and Activation Energy Experiment  
Animations
 NO + O3 bimolecular collision  
H2 + Br2 --> 2HBr mechanism  
ethylene + H2 ---> ethane, Pt catalyst mechanism  
 2NO --> N2 + O2 - Pt, catalyst mechanism  

PREDICTING THE PRODUCTS OF CHEMICAL REACTIONS

Simulations

Periodic Trends in electronegativity
Chemical Bonds using Spartan electron density maps
Hydrogen Bonding Between Water Molecules  
SN2 reactions using Spartan electron density maps  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 8:51  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

کلمه شامپو از یک لغت هندو به نام  چامپانا
(Champana) به معنای ماساژ دادن گرفته شده  است.
قبل از پیدایش شامپو به صورت  امروزی، مردم
برای شستشوی موی خود از مواد گیاهی مانند سدر
و چوبک و کتیرا و مواد  معدنی مانند خاکهای
سیلیسی استفاده می نمودند. پس از آن، استفاده
از صابون برای  شستن موی سر بسیار متداول
گردید تا اینکه دترجنتهای صناعی شناخته و
انواع ملایم آن  در شامپوهای نوین به کار
گرفته شد. البته در حال حاضر، هنوز هم بسیاری
از مردم به  علت عدم آگاهی از مشکلی  که قلیایی
بودن صابون و سختی آب برای مو پدید می آورد از
صابون برای شستن موی خود  استفاده می کنند.
مهمترین عملکرد شامپو، تمیزکردن مو و  پوست
سر و برطرف نمودن چرک و آلودگی از روی سطح آن
است. البته پاک کنندگی یک شامپو  امروزه،
ویژگی مشترک همه شامپوها به شمار می آید و
رقابت شامپوها بر سر مساله زیبا  نمودن موی سر
همزمان با پاکیزگی سطح آن است.
زیبایی  های مو که می توان از شامپو انتظار
داشت موارد زیر می  باشند:
Gloss and Shimmering درخشش و تلالو،
Softness نرمی
Manageability قابلیت اداره و فرم دهی
Fullness انبوه به نظر  آمدن
Ease of combing سهولت شانه  خوری
علت تنوع  شامپوها
همانطور که  همه ما در فروشگاه  ها مشاهده می
کنیم امروزه طیف وسیعی از شامپوها در بازار
دیده می شوند. علت تنوع  شامپوها بدون شک  وجود
متغیرهای بسیار زیادی است که در طراحی فرمول
شامپو وجود  دارد.
مثلا اینکه موها از نظر میزان  چربی پوست سر،
خشک و چرب یا معمولی باشد یا اینکه فرم مو صاف،
مجعد یا فرفری باشد  یا مثلا اینکه موها با
مواد شیمیایی مثل مواد دکلره، رنگ، فر و ...
دستکاری شده  باشند، از طرف دیگر سلیقه مصرف
کننده درانتخاب شکل و حالت شامپو، میزان کف و
سهولت  آبکشی و شست و شو حتی خصوصیاتی مثل رنگ
و بو و بسته بندی  همگی می توانند متغیرهای
فرمول نویسی یک شامپو باشند.
از آنجا که  که بسیاری از این  متغیرها متضاد
یکدیگر بوده و جمع پذیر نیستند تولید کننده،
برای اینکه بتواند سلیقه  متنوع مشتریان را
پاسخگو باشد مجبور است شامپوهای متنوعی ارائه
دهد تا نیاز همه  آنها را براورده نماید. چرا
که حتی سلیقه یک فرد نیز با گذشت زمان تغییر می
کند.  این یک واقعیت است که همه مردم دوست
دارند فراورده های جدید را آزمایش و تجربه
نمایند.
تقسیم  بندی شامپوها
شامپوها را می توان به  روشهای مختلفی تقسیم
بندی نمود:
تقسیم بندی بر  اساس شکل ظاهری:
شامپوها می توانند با ظاهر  شفاف، صدفی،
خمیری، ژل و یا حتی جامد به بازار عرضه شوند.
رنگهای متنوع، روایح  گوناگون، بسته بندی های
مختلف نیز شکل ظاهری شامپو را تغییر می دهند.
تقسیم بندی  بر اساس نوع مو:
شامپو برای موی چرب، خشک یا  معمولی
شامپو برای موی رنگ  شده
شامپو حجم دهنده برای انبوه به  نظر آمدن موی
کم پشت
شامپو ضخیم کننده برای موی  افزایش ضخامت
تدریجی موهای نازک
شامپو برای نگهداری از فرهای  مطلوب برای
کسانی که حالت فر مویشان زیباست یا کسانی که
موی خود را با مواد شیمیایی  فرکرده اند.
شامپو برای کسانی که فر  موهایشان ریز و
نازیباست و دوست دارند حالت وز مویشان برطرف
شود.
شامپو کلاسیک برای  كسانی  كه دارای موی نرمال
هستند و بیش از هرچیز سادگی و نظافت را از موی
خود می خواهند مانند آقایانی كه  دارای موی
كوتاه و بدون مشكل و دستكاری نشده هستند.
تقسیم بندی  بر اساس میزان ملایمت:
شامپو خیلی ملایم، شامپو ملایم،  شامپو
معمولی، شامپو غلیظ
تقسیم بندی بر  اساس داشتن مواد خاص برای
منظوری خاص:
شامپو ضدشوره، شامپو ویتامینه و  ...
مواد تشکیل  دهنده شامپو
شامپو از دو قسمت عمده تشكیل شده است:
1-      مواد فعال  سطحی: جزء اصلی یك شامپو مواد
فعال كننده سطحی آن است.
موادفعال كننده سطح به طوركلی به چهار دسته
آنیونی، كاتیونی، آمفوتری  و غیر یونی تقسیم
بندی می شوند. در شامپو معمولا تركیبی از
موادفعال  آنیونی (مانند سدیم لارت سولفات)،
مواد آمفوتری (مانند بتائین ها) و  مواد
غیریونی  (مانند كوكونات فتی اسید دی اتانول
آمید) به عنوان مواد فعال كننده سطحی یا جزء
اصلی استفاده می شود.
2-       افزودنی  ها: بفیه اجزاء به عنوان
افزودنی به شامپو اضافه  می شوند.
افزودنی های شامپو خود به دو دسته تقسیم بندی
می  شوند.
الف-  افزودنی های عمومی
موادی مانند نگهدارنده ها برای جلوگیری از
آلودگی میكروبی، نمك برای  افزایش قوام شامپو
و اسانس برای خوشبو نمودن شامپو و ا.د.ت.‌آ (EDTA)
برای كاهش سختی آب و سیتریك اسید جهت تنظیم پ
هاش جزء افزودنی های  شامپو به حساب می آیند.
اگر به تركیبات تشكیل دهنده  شامپوهادقت كنیم
خواهیم دید  اجزائی مثل اسیدسیتریك، نمك،
ا.د.ت.ا، نگهدارنده، اسانس،  رنگ و آب در همه
شامپوها مشترك هستند بنابراین در انتخاب
شامپو دقت به این موارد  اهمیتی ندارد.
ب- افزودنی های اختصاصی
در  فرمولاسیون شامپوهای نوین مواد ویژه ای
برای خلق اثربخشی خاص به شامپو اضافه می
گردند تا شامپو علاوه بر شویندگی بتواند
ویژگی های زیبایی  مورد انتظار را نیز
برآورده نماید.
در  انتخاب شامپوی مناسب دقت به مواد فعال
كننده سطح و همچنین افزودنی های اختصاصی
بسیار مهم است.
در  برخی از شامپوهای جدید اجزاء ویژه ای به
نام ضخیم كننده‏(THICKNER)   اضافه  شده است. این
شامپوها در واقع سطح تارهای مو را با لایه ای
از پروتئین می پوشانند  بنابراین باعث می شوند
هربار كه شما این شامپو را استفاده می كنید
موی شما پر پشت  تر به نظر برسد.
پروتئین‏ كراتین  و آمینو اسیدها به ساقه مو
می پیوندند و شكافهای ایجاد شده در اثر
استفاده از مواد  نامرغوب  را پر می كند. این
امر باعث افزایش مقاومت مو و محافظت از آن می
گردد.  پروتئین تخم مرغ با مو پیوند ایجاد نمی
كند بنابراین استفاده از آن در شامپو فقط یك
مانور تبلیغاتی (Gimmick)  است.
مواد مرطوب  كننده‏، موی شما را هیدراته می
كند درست همان اثری كه بر روی پوست هم  دارد.
پنتنول و ویتامین  ب5 برخلاف بقیه ویتامین ها
به داخل محور مو نفوذ می كنند و برای افزایش
استحكام و  سلامت مو مفید می باشد. (دقت کنید که
از  ویتامین برای افزودن خواص نرم کنندگی
استفاده شده نه تغذیه و تقویت  مو)
هرچند پروتوئین  موجود در شامپو ها به داخل
محور مو نفوذ نمی كنند اما با پوشانیدن سطح مو
باعث  پرپشت به نظر آمدن  و  افزایش خاصیت نرم
كنندگی می شوند.
پروتوئین ابریشم  به افزایش  درخشندگی مو كمك
می  كند.
آموزش روش صحیح شامپو  زدن
آقایان   معمولا بطری شامپو را برمی دارند یک
قطره بزرگ از شامپو روی سرشان می ریزند، مو را
چنگ می زنند و بعد از اینکه شامپو کف کرد جریان
آب را وارد آن می  کنند!!
معمولا  خانمها در این مورد کمی بیشتر می
دانند و درست تر عمل می کنند (حداقل انتظار می
رود  که همینطور باشد)! اما اگر به عقیده شما
عمل شامپو کردن به همین سادگی است ، بهتر  است
بیشتر فکر كنید! چون شامپو زدن عملی است که در
زندگی روزمره همه ما مرتب انجام  می شود
بنابراین اشتباهاتی که در اثرعادتهای ناصحیح
شامپو زدن مرتکب می شویم نیز  مرتب تکرار
خواهند شد، حتما می توانید حدس بزنید که در
دراز مدت  چه صدمات جبران  ناپذیری در انتظار
موهایمان خواهد بود!
شامپو زدن صحیح  موها شامل مراحل زیر می باشد:
1- گره گشائی از  مو
موی  خود را با یک شانه دندانه درشت شانه کنید
تا هیچ گونه گره ای روی آن نمانده  باشد.
هرگز  موی خود را در حالت خیس شانه نکنید چون
در این حالت نیروی بیشتری برای شانه کردن
مصرف می کنید بنابراین موی شما ممکن است شکسته
شود.
****************************************
2- آب كشی اولیه با آب  ولرم
در مرحه بعدی موهای  خود را با آب ولرم و نیمه
گرم آبکشی نمایید. به این مرحله آبکشی اولیه و
یا پیش  شستشو (Pre-washing)  گفته می شود که برای
زدودن گرد و غبار و به طور کلی آلودگی های قابل
حل در آب انجام  می گردد. هرگز از آب داغ
استفاده نکنید چون باعث تردی و شکنندگی
مویتان خواهد شد.
****************************************
3-  پخش كردن شامپو در كف  دست
مقداری  شامپو در کف دست خود بریزید و دستهای
خود را روی هم مالش دهید تا شامپو روی
دستهایتان پخش شود. (حرارت دستهای شما به
عملکرد بهتر شامپو کمک می کند.) در واقع  کف
شامپو باید روی دست شما تشکیل گردد. مقدار
شامپو توسط خودتان تعیین می شود و  باید به
اندازه ای باشد که کف آن تمام موهای شما را
بپوشاند
****************************************
4- ماساژ دادن شامپو بر روی  پوست سر با نوك
انگشتان
شامپو  را روی همه جای سر پخش نموده و با نوک
انگشتانتان  به آرامی شامپو را روی پوست سر و
موهایتان ماساژ دهید. (دقت نمایید که از
ناخنها استفاده ننمایید) برای جلوگیری از  گره
خوردن و شکسته شده مو این کار را  به آرامی و به
صورت دایره ای انجام دهید
****************************************
5-  آب كشی  نهائی
در  این مرحله موی خود را به خوبی آبکشی
نمایید تا هرگونه بقایای شامپو از لابلای موی
شما زدوده شود. باز هم تاکید می شود:
مو  در حالت خیس نسبت به اصطکاک خیلی حساس است.
بنابراین آن را در حالت خیس به سختی  مالش
ندهید.
همیشه  در هنگام شامپو کردن موها 5 مرحله فوق
را به خاطر بیاورید تا تکرار این مراحل برای
شما تبدیل به عادت شود.
SHAMPOO FAQ
پاسخ  به پرسشهای متداول شما در مورد
شامپو
آیا  شامپوی مورد استفاده باید هر چند وقت یك
بار تعویض گردد؟
این تصور از آنجا  نشأت گرفته كه در گذشته
برخی شامپوها به علت محدودیت تواناییشان در
زدودن كامل  آلودگی های مو و پوست سر،  نوع
خاصی از  آلودگی ها را روی سر انباشته می نمود.
بنابراین به مردم سفارش می شد كه هر چند وقت
یكبار شامپوی خود را تعویض نمایند تا  این
مشكل برطرف شود.اما در صورتی كه  شامپوی مصرفی
شما باعث تجمع آلودگی روی سطح مو و پوست سر شما
نمی شود تعویض مكرر  شامپو ضرورتی ندارد.
ازطرفی وفاداری  به  برندی خاص نیز توصیه نمی
شود زیرا در دنیای مدرن امروز سالانه  محصولات
جدیدی با خواص متنوع  عرضه می گردد که عدم
استفاده از  آنها به دلیل آنكه «محصولی كه
استفاده می كرده ایم امتحان خود را  پس داده
!» محروم نمودن خود از پیشرفتهای تكنولوژی
است.
آیا استفاده مكرر از شامپو باعث كدر  شدن  و
آسیب دیدن مو می گردد؟
استفاده از شامپوهای نا مناسب و عدم  به
كارگیری روش صحیح استفاده از شامپو باعث
كدورت و  آسیب دیدگی موها می گردد. در  صورتی كه
شامپوی مناسب موی خود پیدا نموده و روش صحیح
شامپوكردن و خشك كردن مو را  یادگرفتید می
توانید با خیال آسوده موی خود را هر روز یا چند
بار در روز شستشو  دهید.
آیا شامپو نامناسب باعث ریزش موی سر می  شود؟
مردم  وقتی شامپوی خود را عوض می كنند معمولا
توجه بیش از حدی به حالت مو و پوست سر خود  می
نمایند. اگر بهبودی در وضعیت موهایشان حاصل شد
آن را به فراورده جدید نسبت می  دهند و بر عكس
در صورتی كه وضعیت موهایشان بدتر شد بازهم
فراورده جدید را مقصر  میدانند. مثلا ریزش
طبیعی  موهای خود را به شامپو جدید نسبت می
دهند.
تحقیقات  نشان داده تعداد كمی از مردم از نقش
عواملی مانند شانه كردن، برس كردن ، تاثیرات
مخرب مواد شیمیایی و یا حتی  داروها، رژیم
غذایی، بیماری یا ویژگی های توارثی در  ریزش
مو آگاه هستند.
حقیقت  آن است كه شامپوها باعث ریزش مو نمی
شوند. ضمن اینكه تاثیری بر میزان ریزش یا رشد
مجدد آن در طول روز ندارند.
در هنگام به كار بردن شامپو چگونه پوست سر را
ماساژ دهم تا  موی من آسیب نبیند؟
برای جلوگیری از  آسیب دیدگی مو در اثر
استفاده از شامپو مهمترین نكته ای كه باید
بدانیم آن است كه  مو در حالت خیس به علت جذب آب
متورم شده و بسیار آسیب پذیر است بنابراین
باید با  ملایمت بسیاری با آن رفتار نمود. ضمن
اینكه برای ماساژ پوست سر از نوك انگشتان
استفاده نمایید نه ناخنها.
مدت زمان آبكشی  شامپو تا چه حد باید طولانی
باشد؟
پس از استفاده از  شامپو موی خود را به خوبی و
به طور كامل آبكشی نمایید تا هیچ اثری از كف
شامپو روی  موی شما باقی نمانده باشد. یادآوری
می شود بر خلاف كاندیشنر آبكشی شامپو هر چه
کاملتر  باشد بهتر  است.
برای آبكشی شامپو باید از آب سرد استفاده كنم
یا آب  گرم؟
برای آبكشی شامپو  از آب گرم استفاده كنید تا
شامپو به طور كامل از روی مو خارج گردد. اما
دمای آب كشی  كاندیشنر بستگی به عواملی مانند
ضخامت موی شما دارد. هرگز از آب داغ برای آبكشی
موی  خود استفاده نكنید. استفاده از آب سرد هم
فقط برای كاندیشن كردن عمقی مو انجام می  گردد.
موی من شوره می زند. چه نوع شامپویی می تواند
برای رفع این  مشكل به من كمك كند؟
شامپوهای ضدشوره  با غلظتهای مختلف از ماده
ضدمیكروب(ضد قارچ) مطابق با نسخه پزشك (و با
دستورالعملی  كه ارائه می كند) می تواند شوره
سر را از بین ببرد.
آیا می توان از صابون به جای شامپو استفاده
نمود؟
صابون به علت  شویندگی بسیار زیادی كه دارد
علاوه بر چرك، چربی های مفید پوست را هم شسته
و خارج  می كند ضمن اینكه  صابونهای معمولی
دارای اندیس pH بالایی هستند به همین جهت
پولكهای  مو را از هم باز نگه داشته موی شما را
مستعد آسیب می گرداند.
ضمن اینكه سختی  آب، امروزه مزید بر علت شده
است زیرا املاح معدنی موجود در آب در اثر
استعمال صابون  روی سطح مو رسوب كرده و مو را
كدر می نماید.
آیا نمك دریا و كلر استخر باعث تخریب مو می
گردد؟ در این  صورت  آیا این مواد پس از شامپو
كردن مو از روی سر زدوده خواهد  شد؟
اگر آب شور دریا  بدون شستشو روی مو خشك شود
مقدار زیادی از رسوب نمك روی سطح مو انباشته
شده و باعث  خشكی و سنگینی مو می گردد همچنین
كلر موجود در آب استخر یك بی رنگ كننده ضعیف
است  كه باعث از بین رفتن رنگدانه های مو به
مرور زمان می گردد. بنابراین باید بعد از  شنا
، مو به خوبی شسته و آبكشی شود. استفاده از
شامپوها و محلولهایی كه اختصاصا  برای شستشوی
مو بعد از شنا ساخته شده می تواند مفید باشد.
موی  من در اثر استفاده از شامپو قرمز شده !
آیا كهنه بودن لوله كشی آب منزل می تواند  باعث
تغییر رنگ موهای من شده باشد؟
بله مواد شیمیایی  موجود در آبهای آلوده به
املاح فلزی می تواند رنگ موهایی را كه سطح
متخلخل دارند  تغییر دهد.
من  برای شكل دادن به موهایم از موادی مانند
ژل و واكس موی سر استفاده می كنم اما احساس  می
كنم شامپوی معمولی این مواد را به طور كامل از
موی سر من نمی زداید.  آیا باید  از شامپوی خاصی
استفاده نمایم؟
برخی شامپوها  (مانند شامپو شفاف كننده پنتین)
برای جلوگیری از انباشتگی حاصل از استفاده
روزانه   محصولات آرایشی شكل دهنده (از جمله ژل
و واكس مو) طراحی شده شده  است.
آیا اگر شامپو برای 2 تا 3 دقیقه روی سر باقی
بماند  تاثیر بیشتری خواهد داشت؟
بله. شامپو های  حاوی مواد حالت دهنده بهتراست
دو تا سه دقیقه بر روی مو بمانند تا مواد حالت
دهنده   موجود در آن بتوانند عمل خنثی كردن
بارهای الكتریكی را بهتر انجام  دهند.
بعضی وقتها احساس می كنم پس از استفاده از
شامپو پوست و موی سر من به  شدت خشك و خشن  شده .
چه عامل یا عواملی می تواند باعث بروز این
مشكل شده  باشد؟
عواملی مانند آب  كشی نشدن كامل شامپو،
استفاده از شامپوهای ارزان قیمت و خشن و
همچنین استفاده از  شامپوهایی كه برای موی سر
شما مناسب نیست می توانند باعث بروز این
مشكلات  گردد.
میزان منطقی مصرف شامپو در هر بار حمام كردن
چقدر  است؟
میزان مصرف شامپو  بستگی به میزان آلودگی مو و
پوست سر، همچنین بلندی مو دارد.  به عنوان یك
قاعده كلی  میزان مصرف  شامپو باید به اندازه
ای باشد كه موقع به كارگیری، كف حاصل از آن
تمام  سطح مو را بپوشاند. (به یاد داشته باشید
زمان به كارگیری شامپو بعد از مرحله آبكشی
اولیه می باشد یعنی زمانی كه موی خود را به
خوبی باآب خیس نموده  اید).
آیا استفاده از شامپو بچه  برای كسانی كه پوست
حساس دارند  بهتر است؟
خیر، تفاوت  شامپوهای بچه با شامپوهای معمولی
اندیس pH، نوع و غلظت مواد فعال آن است. اندیس  pH
شامپوهای بچه طوری تنظیم شده كه با  pH  چشم
مطابقت داشته  و میزان ریزش  اشك را حداقل
نماید. در حالی كه پوست سر به pH كمتری نیاز
دارد. بنابراین به  افرادی كه دارای پوست سر
حساس هستنذ پیشنهاد می شود به جای استفاده از
شامپو بچه از  شامپوهای ملایم استفاده نمایند.
همه تولید كننده ها ادعا می كنند شامپویشان
بهترین است.  آیا واقعا فرقی با هم ندارند؟
تفاوت بسیار زیادی  بین شامپوهای مختلف از
نظر كیفیت ماده اولیه مورد استفاده،
فرمولاسیون به كاربرده  شده، رعایت اصول
بهداشتی در خط تولید، جنس تجهیزات ساخت و بسته
بندی  و همچنین دقت  تولید كننده در  كنترل
كیفیت محصول نهایی وجود دارد. ضمن آنكه شرایط
نگهداری محصول  تا رسیدن به دست مصرف كننده از
عوامل مهم  و موثر در كیفیت نهایی شامپو می
باشد.
آیا كسانی كه موی بلند دارند هم می توانند
مانند افرادی كه مویشان  كوتاه است هر روز موی
خود را شامپو نمایند؟
بله، به شرطی كه  اولا روش صحیح استفاده از
شامپو را بدانند و مهمتر اینكه صحیح شامپو
كردن برایشان  تبدیل به عادت شده باشد.
موی  من نازك است و  سریع گره می خورد( به خصوص
در هنگام شامپو كردن). آیا می توانم بعد  از
آبكشی موهایم را شانه كنم؟ برای من چه نوع برس
و شانه ای توصیه می  كنید؟
گره خوردن در  موهای بلند بسیار شایع است. برس
كردن مو در حالت خیس و استفاده از تكنیكهایی
مثل  شانه كردن مو در خلاف جهت خواب پولك های
كیوتیكال (Backcombing) كه برای حجم دادن به موهای
كم پشت  استفاده می شود این مشكل را تشدید می
كند.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 8:36  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

پرسش : كلر زني چيست و چرا اسفاده ميشود ؟
پاسخ : كلر زني مهم ترين پيشرفت در عمل تصفيه آب مي باشد . كلر باعث از بين رفتن هاگ ميكروبها و بعضي از ويرسها ميشود . در تصفيه آب هم مهم مي باشد .


پرسش : براي كلر زني آب چه نكاتي را بايد رعايت نمود ؟
پاسخ : قبل از كلر زني مي بايست آب صاف و بدون كدورت باشد . مقدار مورد نياز كلر براي يك حجم مشخص از آب مي بايت تعيين شود . كلر حداقل يك ساعت با اب در تماس باشد .
كلر ار مي توان به سه شيوه به كار برد . 1- گاز كلر ( مراقب باشيد اين گاز سمي مي باشد و تحريك كننده چشم است . 2- ماده أي به نام كلرامين 3- مادهاي ديگر به نام پر كلرين
در كلر زني به اب آشاميدني شهرها ا زگاز كلر استفاده ميشود .

آب تركيبي حياتي است كه حدود 60 تا 70 درصدوزن انسان بالغ را تشكيل مي دهد و بعد از اكسيژن مهم‌ترين تركيب براي زيستن مي باشدو بهداشت همگاني اجتماعات انساني در درجه‌ی اول به وجود و فراواني و در دسترس بودن آبسالم بستگي دارد.
آلاينده‌هايي كه ممكن است در منابع آب موجود باشند شامل موادمعدني و آلي، گازهاي محلول و باكتري‌هاي بيماري‌زا مي‌باشند كه بايستي با توجه بهنتايج آزمايش آب خام منبع مورد استفاده ، عمل تصفيه‌ی فيزيكي و شيميايي مناسب براي آنپيش‌بيني شود. اگر چه در تصفيه‌ی فيزيكي ( ته نشيني و صاف كردن) ذرات معلق و تعدادياز باكتري‌ها و موجودات زنده از آب جدا مي شوند و ليكن براي اطمينان از سالم بودن آببراي آشاميدن و مصارف بهداشتي و تفريحي و ورزشي، گندزدايي آن يك ضرورت است. مقصوداز گندزدايي آب آشاميدني، از بين بردن عوامل بيماري زا (پاتوژن) و جلوگيري از شيوعبيماري‌هاي قابل انتقال بوسيله آب است.
در حال حاضر استفاده از كلر برايگندزدايي به دليل ارزان بودن و قدرت ميكروب كشي و اثر ابقايي نسبتاً خوب آن ،متداول‌ترين روش در دنيا و از جمله كشور ما مي باشد. كلر را مي توان به صورت گازكلر (Cl2) و يا به صورت تركيب هيپوكلريت كلسيم Ca(Ocl)2 و يا هيپوكلريت سديم NaOCl درگندزدايي آب بكار برد و در تصفيه‌ی آب آشاميدني شهرها و مصارف صنايع بزرگ ، كلرزنيغالباً به صورت گازكلر انجام مي شود.
كلر، گازي است خطرناك و كار با آن نياز بهاحتياط‌هاي لازم دارد. از آنجايي كه كلر، گازي جذب شونده، محرك و خفه كننده برايانسان است، حد مجاز آستانه (TLV) آن در هواي استنشاقي، معادل 3 ميلي‌گرم در مترمكعبتعيين شده است. تنفس گازكلر به مقدار زياد باعث مسموميت بسيار شديد شده و گاهي مرگآور است.
به‌طور كلي ايمني و بهداشت عمومي و محيط كار در تصفيه‌خانه‌ها ارتباطمستقيمي به چگونگي طراحي ساختمان و رعايت ضوابط ايمني كار با گازكلر دارد. لذا بهمنظور پيشگيري از بروز احتمالي حوادث و خطرات جاني و مالي ناشي از نشت گاز در محيطكار و محيط زيست، آتش سوزي و انفجار و تامين سلامت كاركنان و ساكنان اطراف ، تدويناصول طراحي ايمني و بهداشت ساختمان واحد كلرزن در تصفيه آب آشاميدني يك ضرورت است.

فرآیند تصفیه آب
عملکرد تصفیه از ابتدای ورود به تصفیه خانه که از نوع پلساتور است تا انتهای خروجی یک ساعت بطول می انجامد و شامل مراحل زیر است:
کلر زنی مقدماتی در بندهای انحرافی سدها
کلرزنی ابتدائی در ورودی تصفیه خانه
افزودن مواد شیمیائی و اختلاط سریع
اختلاط آرام، انعقاد و ته نشینی در پلساتورها
*****اسیون
کلرزنی انتهائی
مراحل شش گانه فرآیند تصفیه آب که در صفحه قبل آمد، بصورت نیمه اتوماتیک کنترل می شود و گزارش آنها بوسیله دستگاههای کنترل و اندازه گیری به اتاق کنترل ارسال و به صور مختلف زیر به نمایش در می آیند.
دبی آبهای خام ورودی و تصفیه شده در دستگاههای ثبات به صورت لحظه ای ثبت می شوند.
سیگنالهای علائم در تابلوی میمیک دیافراگم روشن و خاموش بودن دستگاهها را نمایش می دهند.
علائم خطر ، اختلال و هشدار به همراه آژیر خطر در تابلوی سیگنالهای خطر به نمایش در می آیند.
کلرزنی مقدماتی
به منظور ضد عفونی کردن خطوط انتقال آب که محل مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها است، در بندهای انحرافی سدهای طرق و کارده کلر به میزان لازم به آب اضافه می شود.

کلرزنی ابتدایی
پس از مخلوط شدن آب دو سد در ابتدای ورود به تصفیه خانه، کلر که به فرآیند تصفیه نیز کمک می نماید به میزان لازم با توجه به حجم و کیفیت آب ورودی توسط کلریناتورهای گازی با نظر آزمایشگاه به آب اضافه می شود.
افزودن مواد شیمیایی
برای ته نشینی ذرات معلق موجود در آبهای سطحی و زلال سازی از مواد شیمیائی بنام منعقد کننده استفاده می شود. این مواد عبارتند از : کلرورفریک(منعقد کننده اصلی) ، پلی الکترولیک(کمک منعقد کننده) ، و آب آهک (تنظیم کننده PH )که پس از رقیق سازی در مخازن شیمیائی بوسیله پمپهای تزریق در حوضچه فلاش میکسر به آب اضافه می گردد. در این حوضچه یک دستگاه همزن برقی برای اختلاط سریع مواد شیمیائی با آب نصب شده است.
ته نشینی
آب پس از اختلاط با مواد منعقد کننده وارد پلساتورها می شود و مراحل کواگولاسیون(انعقاد ذرات معلق) و فلوکولاسیون(تشکیل لجن) را طی می کند در انجام این مراحل دستگاه واکیوم چمبر که با وارد کردن ضربات پی در پی به آب باعث اختلاط آرام در حوضها می شود بسیار موثر است. ابرهای لجن تشکیل شده در اثر اختلاط آرام پس از ته نشینی در حوضچه هائی بنام هپر، بطور اتوماتیک با فاصله های زمانی معین در کانالهای منتهی به حوضچه تغلیظ لجن تخلیه و پس از جدا شدن آب صاف آن به بسترهای لجن خشک کن هدایت می شود.
فیل تراسیون
آب خام پس از زلال شدن از طریق کانالهای جمع آوری واقع در سطح پلساتورها وارد ف یلترهای تند شنی شده و با عبور از نازلهای تعبیه شده در کف ف ی ل ت ر ها بطرف کانالهای خروجی و از آنجا به طرف منابع برای مصرف شهروندان هدایت می شود. ضخامت این فیلت رها حدود 90 سانتی متر است که از دو لایه شن به قطر 5 م م و ماسه به قطر 1 م م تشکیل شده است . این فیل ترها پس از عبور آب نسبتا زلال و باقی ماندن ذرات معلق در بین ماسه ها در فواصل زمانی یک تا دو روز توسط پمپهای هوا و آب به صورت بک واش شستشو می شوند.
کلرزنی انتهایی در خروجی تصفیه خانه
مطابق استاندارد آب خروجی تصفیه خانه (که کدورتی کمتر از یک واحد NTU دارد) باید دارای مقداری کلر باقیمانده آزاد (بین PPM 0.8_0.2) برای ضد عفونی کردن منابع و خط لوله های انتقال آب تا منازل شهروندان باشد. برای این منظور در خروجی تصفیه خانه نیز کلر توسط دستگاه کلریناتور به آب اضافه می شود. میزان کلر باقیمانده آزاد در خروجی توسط دستگاه کلرسنج به صورت لحظه ای به اتاق کنترل گزارش می شود.
آزمایشگاه تصفیه خانه
این تصفیه خانه مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفی آب است که کلیه آزمایشات مربوط را در حد استاندارد انجام می دهد. از جمله وظایف آزمایشگاه می توان :
کنترل عملکرد بهینه فرآیند تصفیه آب در کلیه مراحل.
تعیین میزان تزریق گاز کلر و مواد شیمیائی برای تصفیه اب با توجه به میزان آب خام ورودی از سدها و انجام آزمایشات مربوطه.
کنترل کیفیت آب تصفیه شده خروجی برابر استانداردهای جهانی.
را نام برد.
 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 8:34  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

 

A SYSTEM DYNAMICS-BASED CONFLICT RESOLUTION MODEL FOR RIVER WATER QUALITY MANAGEMENT

 

DOWNLOAD

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۷ساعت 16:13  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

عنوان : نمونه‌های عملی از کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب

 


نانولوله‌های کربنی می‌توانند برای تشکیل غشاهایی با تخلخل نانومتری و دارای قابلیت جداسازی آلودگی‌ها، به طور یکنواخت هم‌راستا شوند.

● فناوری‌نانولوله‌های کربنی
▪ غشاهای نانولوله‌‌ای
نانولوله‌های کربنی می‌توانند برای تشکیل غشاهایی با تخلخل نانومتری و دارای قابلیت جداسازی آلودگی‌ها، به طور یکنواخت هم‌راستا شوند. تخلخل‌های نانومتری نانولوله‌ها این فیلترها را از دیگر فناوری‌های فیلتراسیون بسیار انتخاب‌پذیرتر نموده است. همچنین نانولوله‌های کربنی دارای سطح ویژه بسیار بالا، نفوذپذیری زیاد و پایداری حرارتی و مکانیکی خوبی هستند. اگر چه چندین روش برای سنتز نانولوله‌های کربنی استفاده شده است، غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند به وسیله پوشش‌دهی یک ویفر سیلیکونی با نانوذرات فلزی به عنوان کاتالیست، که موجب رشد عمودی و فشردگی بسیار زیاد نانولوله‌های کربنی می‌شود، سنتز شوند و پس از آن برای افزایش پایداری، فضای بین‌ نانولوله‌های کربنی را با مواد سرامیکی پر نمود.

▪ حذف آلودگی‌ها
مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند تقریباً همه انواع آلودگی‌های آب را حذف کنند؛ این آلودگی شامل باکتری، ویروس، ترکیبات آلی و تیرگی است. همچنین این غشاها نویدی برای فرایند نمک‌زدایی و گزینه‌ای برای غشاهای اسمز معکوس هستند.

▪ مقدار تصفیه آب
اگر چه تخلخل نانولوله‌های کربنی به طور قابل توجهی کوچک است، غشاهای نانولوله‌ای نشان داده‌اند که به خاطر سطح داخلی صاف نانولوله‌ها، شدت جریان بیشتر یا یکسانی نسبت به تخلخل‌های بسیار بزرگ‌تر دارند.

▪ هزینه
با توسعه روش‌های جدید و بسیار مؤثر برای تولید نانولوله‌های کربنی، هزینه تولید غشاهای نانولوله‌‌ای به طور پیوسته کاهش می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی‌ برخی منابع، به دلیل کاهش قیمت نانولوله‌های کربنی، غشاهای نانولوله‌ای بسیار ارزان‌تر از سایر غشاهای فیلتراسیون، غشاهای اسمز معکسوس، سرامیک و غشاهای پلیمری خواهد شد. از آن جا که نانولوله‌های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می‌دهند، فشار مورد نیاز برای انتقال آب نسبت به فرایند نمک‌زدایی با اسمز معکوس، کاهش می‌یابد و به دلیل این ذخیره انرژی، نمک‌زدایی با استفاده از فیلترهای نانولوله‌ای بسیار ارزان‌تر از اسمز معکوس خواهد بود. انتظار می‌رود غشاهای نانولوله‌ای بسیار بادوام‌تر از غشاهای متداول باشند و استفاده مجدد از آنها بازدهی فیلتراسیون را کاهش ندهد.

▪ روش مصرف
غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند در گزینه‌های مشابهی به عنوان غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون استفاده شوند. مطالعات نشان می‌دهد که این مواد بادوام و در برابر گرما مقاومند و تمیز کردن و استفاده مجدد از آنها ساده است و با استفاده از فرایند اولتراسونیک و اتوکلاو درC ْ۱۲۱ در مدت ۳۰ دقیقه تمیز می‌شوند.

▪ توضیحات تکمیلی
انتظار می‌رود در پنج الی ده سال آینده، شاهد ورود غشاهای نانولوله‌ای نمک‌زا به بازار باشیم. اخیراً محققان برای غلبه بر چالش‌های مرتبط با افزایش مقیاس فناوری، فعالیت‌های تازه‌ای را مدنظر قرار داده‌اند.

● نانوغربال‌ها
آزمایشگاه‌های سلدن (Seldon)، چندین طرح مبتنی بر فیلترهای نانوغربال را توسعه داده‌اند. نانوغربال از نانولوله‌های کربنی جفت‌ شده با یکدیگر تشکیل می‌شود که روی یک زیرلایه متخلخل و منعطف قرار گرفته‌اند. و می‌توان برای تشکیل فیلترهای شبه‌کاغذی، آنها را روی یک زیرلایه صاف و یا لوله‌ای قرار داد، با این کار توانایی پیچیده شده شدن به اطراف هر ساختار استوانه‌ای متداول و یا هر ساختار دیگری را به دست می‌آورند، همچنین برای افزایش سطح فیلتر می‌توان نانوغربال‌های مسطح را تا زد. اخیراً در آزمایشگاه‌های مذکور چندین نمونه فیلتر قابل حمل مبتنی بر این فناوری، برای خالص‌سازی آب ساخته شده‌اند؛ این فیلترها در اندازه قلم بوده و تحت عنوان ابزارهای فیلتراسیون نی‌مانند به نام water stick معروف هستند.

▪ حذف آلودگی‌ها
از نانوغربال‌ها می‌توان در حذف گستره وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی و یا مواد زیستی استفاده کرد. این فیلتر می‌تواند از چندین لایه نانولوله‌ کربنی ساخته شود که هر لایه قابلیت حذف نوع متفاوتی از ترکیبات را دارد. نانوغربال‌های مورد استفاده در Water stick توانایی حذف بیش از ۹۹/۹۹ درصد از باکتری‌ها، ویروس‌ها، کیست‌ها، میکروب‌ها، کپک‌ها، انگل‌ها، و همچنین کاهش قابل توجه آرسنیک و سرب را دارند. نانوغربال‌های چند عملکردی نیز مانند ترکیبات معدنی اعم از فلزات سنگین، کودها، فاضلاب‌های صنعتی و دیگر مواد می‌توانند ترکیبات آلی از قبیل Pesticideها و herbicideها را حذف نمایند. همچنین می‌توان فیلتر را با یک لایه ضدباکتری برای جلوگیری از تشکیل فیلم بیولوژیکی پوشاند. در حال حاضر آزمایشگاه‌های سلدن مشغول ارتقای این فناوری برای استفاده از آن در نمک‌زدایی از آب دریا هستند.

▪ مقدار تصفیه آب
نانوغربال‌ها در مقایسه با دیگر ابزارهای فیلتراسیون که دارای همان اندازه تخلخل هستند، به دلیل خواص انتقال جرم سریع نانولوله‌ها، بدون استفاده از فشار، شدت جریان مناسبی را تأمین می‌کنند. در یک فیلتر نمونه با قطر پنج سانتی‌متر شدت جریان شش لیتر بر ساعت مشاهده شده است. همچنین water stick برای تصفیه یک لیتر آب آلوده در ۹۰ ثانیه طراحی شده است. این فیلتر، در طول عمر مفیدش ۲۰۰ تا۳۰۰ لیتر آب تولید می‌کند؛ اگر چه این مقدار می‌تواند با تغییرات پیش از فیلتراسیون افزایش داده شود.

▪ هزینه
آزمایشگاه‌ سازنده برای قیمت‌گذاری water stick یک طرح رقابتی را با دیگر فناوری‌های مشابه در نظر دارد، تا این فناوری برای مردم کشورهای در حال توسعه قابل استفاده باشد.

▪ روش مصرف
Water stick که شبیه نی نوشیدنی طراحی شده آب تمیز آشامیدنی تولید می‌کند. اخیراً نمونه‌ای از Water stick به گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان وسیله‌ای با فیلتر قابل تعویض را طراحی کرد. علاوه بر این هنگامی که عمر مفید این فیلتر به پایان می‌رسد، به طور اتوماتیک جریان را متوقف می‌‌کند. نانوغربال‌ها توان ترکیب با دیگر ابزارهای فیلتراسیون را دارند.

▪ توضیحات تکمیلی
آزمایشگاه‌های سلدن، سیستم تولیدی را برای تولید نانوغربال‌ها توسعه داده‌اند؛ این سیستم دارای صرفه اقتصادی، ظرفیت تولید ۲۷۶ متر مربع بر ماه است که هر متر مربع برای ۳۹۶ فیلتر کافی است. در حال حاضر پزشکان آفریقایی نمونه‌ای از water stick را مورد استفاده قرار داده‌اند.

● روش‌های دیگر نانوفیلتراسیون
▪ فیلتر آلومینای نانولیفی
شرکت Argonide فناوری جاذب‌های نانولیفی را به صورت کارتریج فیلترهای نانوسرام عرضه کرده است. این جاذب‌ها از نانوالیاف آلومینا با بار مثبت روی زیرلایه شیشه‌ای تشکیل شده‌اند. نانوالیاف آلومینا سطح بیشتری نسبت به الیاف متداول داشته و بار مثبت بالایی دارند که باعث جذب سریع‌تر آلودگی‌‌های باردار منفی از قبیل ویروس‌ها، باکتری‌ها و کلوئیدهای آلی و غیرآلی می‌شود.

▪ حذف آلودگی‌ها
فیلترهای نانوسرام بیش از ۹۹/۹۹ درصد ویروس‌ها، باکتری‌ها، انگل‌ها، ترکیبات آلی طبیعی، DNA و کدری را حذف می‌کند، همچنین دارای قابلیت جذب ۹/۹۹ درصد از نمک‌ها، مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین از قبیل کروم، آرسنیک و سرب را هستند، حتی اگر ذرات، نانومقیاس و یا حل شده باشند. فیلترهای نانوسرام در PH بین پنج تا ۹ بهتر عمل می‌کنند.

▪ مقدار تصفیه آب
شدت جریان فیلترهای نانوسرام بدون استفاده از فشار حدود یک تا ۵/۱ لیتر بر ساعت، به ازای هر سانتی‌متر مربع از فیلتر است. حداکثر فشار چهار bar می‌تواند به فیلتر اعمال شود که منجر به شدت جریان ۹ تا ده لیتر بر ساعت به ازای هر سانتی‌متر مربع از فیلتر خواهد شد. کارتریج فیلترهای نانوسرام دارای یک طراحی تاخورده است که سطح آنها را افزایش می‌دهد. همچنین طبق گزارش فیلتر به طور متوسط مقاومت عملکردی بالایی نسبت به غشاهای بسیار متخلخل دارد.

▪ هزینه
شرکت آرگوناید (Argonide) هزینه تولید فیلترهای نانوسرام را ارزان اعلام کرده است؛ چرا که آنها می‌توانند با استفاده از فناوری کاغذسازی تولید شوند. در حال حاضر هر متر مربع فیلتر ده دلار هزینه برمی‌دارد، که ممکن است این مقدار به سه دلار برسد. کار تریج فیلترها به ازای ۲۰-۲۰۰ فیلتر، وابسته به قطر آنها در حدود ۳۷ دلار هزینه دارند. صفحات فیلتر می‌توانند با قرار گرفتن در اطراف لوله‌های فلزی، بین دو فیلتر متداول و یا در یک نگهدارنده مجزا، هزینه نهایی فیلتر را کاهش دهند. فیلترهای نانوسرام به جای جمع‌آوری ذرات بسیار ریز بر روی سطح، آنها را جذب می‌کنند؛ بنابراین نسبتاً عمر مفید و طولانی‌تری دارند.

▪ روش مصرف
مطابق با توصیه‌های شرکت آرگوناید، فیلترهای نانوسرام به تصفیه‌های پیشین و یا پسین، تمیز کردن، شارژ مجدد فیلتر و یا از بین بردن مواد زاید خطرناک نیاز ندارند. این فیلترها به طور همزمان ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی را بدون استفاده از مواد گندزدای شیمیایی و یا مواد منعقدکننده، حتی در آب‌های شور بسیار کدر حذف می‌کنند.

▪ توضیحات تکمیلی
به گفته شرکت آرگوناید، فیلترهای نانوسرام می‌توانند پودرهای بسیار ریز فلزی حذف شده را برای کاربردهای صنعتی بازیافت کنند.

● نانوالیاف جاذب جریان
شرکت KX طرحی از فیلترهای جاذب جریان شامل نانوالیاف را با هدف استفاده در کشورهای در حال توسعه بهره‌برداری کرده است. فیلتر شامل یک لایه پیش فیلتراسیون برای حذف چرک‌ها، یک لایه جاذب برای حذف آلودگی‌های شیمیایی و یک لایه نانوالیاف برای حذف آلودگی‌ها و ذرات کلوئیدی است. نانوالیاف از چندین پلیمر آب‌دوست، رزین‌ها، سرامیک‌ها، سلولز، آلومینا و دیگر مواد ساخته می‌شوند. این فناوری در مقیاس‌های خانگی و شهری قابل دسترسی است.

▪ حذف آلودگی‌ها
طبق گزارش‌ها، فیلترهای سطح فعال بیش از ۹۹ درصد از باکتری‌ها، ‌ویروس‌ها، انگل‌ها، آلودگی‌های آلی و دیگر آلودگی‌های شیمیایی را حذف می‌کنند.

▪ مقدار تصفیه آب
طبق اعلام شرکت‌ سازنده، مقیاس خانگی فیلترهای سطح فعال می‌تواند به ازای هر فیلتر۳۷۵ لیتر آب را با سرعت چهار تا شش لیتر بر ساعت تولید کند. در مقیاس روستایی بیش از ۷۵۰۰ لیتر بر روز با سرعت ۶/۵ لیتر بر دقیقه تولید می‌کند. در مقیاس روستایی هر فیلتر برای بیش از ۹۵ هزار لیتر آب مؤثر است.

▪ هزینه
انتظار می‌رود فیلترهای خانگی شش تا۱۱ دلار فروخته شوند و فیلترهای جایگزین برای آنها ۸/۰تا۹/۰ دلار هزینه دربر خواهد داشت؛ یعنی ۰۰۲/۰ دلار به ازای هر لیتر آب. همچنین فیلترهای روستایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار هزینه خواهند داشت که تقریباً ۰۰۰۳/۰ دلار به ازای هر لیتر است.

▪ روش مصرف
طراحی فیلترهای سطح فعال به گونه‌ای است که بدون استفاده از تجهیزات وسیع، یا نگهدارنده به‌آسانی قابل استفاده باشند.

● سرامیک‌های نانو‌حفره‌ای، کِلِی‌ها و دیگر جاذب‌ها
▪ غشای سرامیکی نانوحفره‌ای
شرکت آلمانی AG Nanovation، طرحی از فیلترهای سرامیکی نانوحفره‌ای را تحت عنوان Nano pore و سیستم‌های فیلتراسیون غشایی را با مقیاس‌های متنوعی عرضه نموده است. فیلترهای غشایی Nano pore از نانوپودرهای سرامیکی روی مواد پایه از قبیل آلومینا تشکیل شده‌اند و در اندازه‌های متفاوت و در دو شکل لوله‌ای و مسطح موجود هستند. این محصولات با استفاده از نانوپودرهای سرامیکی شرکت و تحت فرایندهای پیوسته تولید می‌شوند.

▪ حذف آلودگی‌ها
طبق ادعای شرکت سازنده، فیلترهای غشایی Nanopore باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها به طور مؤثر از آب حذف می‌کنند. علاوه بر این آزمایش‌های کیفی آب، Coliformها، fecal coliformها، Salmonella یا streptococci را در آب تصفیه شده نشان نمی‌دهند.

▪ مقدار تصفیه آب
مقدار آب تولیدی وابسته به اندازه و شکل فیلتر و کیفیت آب تصفیه شده است. یک واحد فیلتراسیون با ابعاد cm ۱۵× ۶۰×۱۲۰ سطحی معادل با ۲ m ۱۱ ایجاد کرده، می‌تواند ۸ هزار لیتر آب آلوده را در روز تصفیه کند.

▪ هزینه
‌تولید سیستم‌های فیلتراسیون غشایی بر مبنای pore Nano با فرایندهای پیوسته که همزمان تمامی لایه‌های فیلتر مونتاژ می‌شوند، ارزان است؛ هنگامی که تمامی هزینه‌های فیلتراسیون که شامل حفظ، ‌جایگزینی فیلترها، تمیز کردن عوامل و هزینه‌های عملیاتی است، با مواردی از قبیل عمر طولانی‌تر فیلتر، پایداری بیشتر و تمیز کردن کمتر همراه شوند، هزینه این فیلترها با فیلترهای پلیمری قابل رقابت می‌گردد.

▪ روش مصرف
فیلترهای غشایی Nano pore با توجه به خواص ضدرسوبی بسیار شدید خود نیاز به تمیزسازی مکرر ندارند. همچنین می‌تواند به جای پاکسازی شیمیایی با بخار استرلیزه شود. غشاهای Nano pore نسبت به آلودگی‌های قارچی و باکتریایی، اصطکاک، اسید و بازهای غلیظ شده، دمای بالا و اکسیداسیون مقاوم هستند.

» منبع:
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 15:37  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

اندازه گيري و بررسي آلودگيها بويژه عناصر فلزي سمي در آبهاي جاري در سطح ppb (كانال فيروزآباد)

نويسنده:

[ پروين ناهيد ] - مركز تحقيقات مهندسي بيوشيمي و محيط زيست

خلاصه مقاله:

نظر به كاهش منابع آب شيرين در جهان حفاظت از منابع آب و ت صفيه و بازيابي آبها به ويژه در محيط هاي شهري امري بسيار ضروري است. شناخت و حذف آلاينده هاي مختلف از جمله عناصر فلزي كه باعث بر هم زدن سيستم هاي اكولوژيك محيط و انواع نارسايي ها و بيماريها مي گردند از جمله اهداف اصلي زيست محيطي مي باشد . بعنوان مثال سرب بميز ان زياد در خون باعث عقب ماندگي ذهني، اخلال در رشد، ناشنوائي و مسموميت مي شود، و يا كادميم كه ضايعات كليوي و بيماري استخواني بسيار دردناك ايجاد مي كند . آبهاي آلوده كه براي آبياري مزارع و باغات بكار مي روند در سرايت اين آلودگي به محصولات كشاورزي سهيم هستند . كانال فيروزآباد بعنوان يكي از منابع تامين كننده آب كشاورزي منطقه جنوب تهران، در مسير خود دربرگيرنده فاضلابها و پسابهاي مختلفي مي باشد كه بررسي آنها بسيار اهميت دارد . در اين طرح بعد از بررسي مسير اين كانال نمونه برداري ها انجام شد و بررسي آلاينده ها و شاخص هاي آلودگي از جمله EC ،TDS و pH صورت گرفت. نتايج نشانگر بار آلودگي بالا در آب اين نهر است. همچنين عناصر فلزي Cd, Zn, Ni, Cu, Cr, Pb توسط دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي پيشرفته آناليز و با استاندارد كيفيت آبها مقايسه گرديد . بعنوان مثال در مورد Pb حداكثر مق دار بدست آمده 0/075ppb يا ميكروگرم بر ليتر بود كه در مقايسه با حد مجاز تخليه به آبهاي مختلف (1000ppb) بسيار كمتر مي باشد . در مورد Cd حداكثر مقدار 0.27 ppb بدست آمد كه كمتر از حد مجاز در مصارف كشاورزي و آبياري (50ppb) مي باشد. گر چه ارقام بدست آمده در مورد عناصر فلزي (در شرايط زماني و مكاني ) تعيين كننده محدوديتي براي استفاده از اين آب براي كشاورزي نيست، ولي لازم به ذكر است كه در فصول خشك و مواقعي كه دبي آب كمتر مي شود، تجمع آلاينده ها بسيار بيشتر شده، آب اين نهر براي آبياري و كشاورزي به ويژه محصولاتي كه به طور خام مصرف مي شوند مجاز نمي باشد.


+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 15:24  توسط  علی قاسمی(be3da)  | 

مجموعه شيمي

(كد: 110)

مقدمه

رشته‌هاي كارشناسي ارشد مورد قبول در زمينه شيمي  به دو شاخه محض و كاربردي تقسيم مي‌شوند كه ضمن آن مهندسي شيمي  را نيز شامل مي‌شود. البته شركت‎كنندگان با مدرك مهندسي شيمي  پس از قبولي بايد واحدهاي كمبود را با نظر و تشخيص گروه پذيرنده بدون احتساب واحد اخذ نمايند.

شاخه محض شامل گرايش‌هاي  شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي تجزيه و شيمي فيزيك مي‌باشد.كليه پذيرفته‌شدگان گرايش‌هاي  ذكر شده در مقطع كارشناسي ارشد در ترم اول تحصيلي خود 3 تا 4 درس از دروس پيشرفته، شامل شيمي آلي پيشرفته، شيمي تجزيه پيشرفته،  شيمي فيزيك پيشرفته و شيمي معدني پيشرفته را گذرانده و از ترم دوم به بعد با توجه به گرايش مربوطه دروس اختصاصي خود را مي‌گذرانند. رشته شيمي در مقطع كارشناسي ارشد هم اكنون در اكثر مراكز دانشگاهي ارائه مي‌شود و تقريباً اكثر آنها داراي چهار گرايش شاخه محض مي‌باشند. شاخه كاربردي در تعداد از اين دانشگاه‌ها از قبيل دانشگاه تبريز، دانشگاه تهران، دانشگاه رازي كرمانشاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان و … ارائه مي‌شود. دانشجويان و فارغ‌التحصيلان شيمي كاربردي، جهت شركت در آزمون كارشناسي ارشد در هر دو شاخه محض و كاربردي ملزم به مطالعه كليه دروس مقطع كارشناسي شيمي  محض مي‌باشند.

الف – دانشگاه‌هاي دولتي

در آزمون ورودي كارشناسي ارشد مجموعه شيمي با كد 1203 انتخاب مي‌شود. مواد امتحاني و ضرايب دروس  بر اساس گرايش در جدول زير آمده است.

جدول گرايش‌ها وضرايب رشته شيمي در كنكور سراسري

 

رديف

ضرايب دروس

 

 

گرايش

زبان عمومي و تخصصي

شيمي‌آلي

شيمي معدني

شيمي تجزيه

شيمي فيزيك

شيمي كاربردي

1

شيمي فيزيك

1

1

1

1

2

0

2

شيمي‌آلي

1

2

1

1

1

0

3

فيتو شيمي

1

2

1

1

1

0

4

شيمي معدني

1

1

2

1

1

0

5

شيمي تجزيه

1

1

1

2

1

0

6

شيمي كاربردي

1

1

1

1

1

2

7

علوم و تكنولوژي پليمر

2

2

0

2

2

0

8

نانوشيمي

1

1

1

1

1

1

 

شيمي آلي: شيمي آلي 1 و 2 و 3، جداسازي و شناسايي تركيبات آلي، كاربرد طيف سنجي در تركيبات آلي، شيمي فيزيك آلي

شيمي معدني : شيمي معدني 1 و 2، شيمي آلي فلزي

شيمي تجزيه : شيمي تجزيه 1 و 2، تجزيه دستگاهي

شيمي فيزيك : شيمي فيزيك 1 و 2، مباني طيف سنجي مولكولي، شيمي كوانتومي


شيمي كاربردي : اصول محاسبات شيمي صنعتي، شيمي صنعتي 1 و 2، خوردگي فلزات، اصول تصفيه آب و پساب‌هاي  صنعتي

كليه داوطلبان هر يك از گروه‌هاي  علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي و هنر به شرط شركت در آزمون گروه‌هاي  ذيربط و همچنين مجاز بودن به انتخاب رشته مي‌توانند رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي شبانه (نوبت دوم) را نيز انتخاب كنند. مواد امتحاني و ضرايب دروس هريك از رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي شبانه (نوبت دوم) همانند مواد امتحاني و ضرايب رشته مربوط در دوره روزانه است.

جدول گرايش‌ها وضرايب رشته شيمي در كانون

 

رديف

ضرايب دروس

 

 

گرايش

زبان عمومي و تخصصي

شيمي‌آلي

شيمي معدني

شيمي تجزيه

شيمي فيزيك

شيمي كاربردي

1

شيمي فيزيك

1

1

1

1

2

0

2

شيمي‌آلي

1

2

1

1

1

0

3

شيمي معدني

1

1

2

1

1

0

4

شيمي تجزيه

1

1

1

2

1

0

5

شيمي كاربردي

1

1

1

1

1

2

 

 

ظرفيت پذيرش دانشگاه‌هاي دولتي در دوره‌هاي روزانه و شبانه بر اساس هر گرايش براي ورودي‌هاي سال 85 در جدول زير آمده است.

 

رديف

گرايش

روزانه

شبانه

تهران

شهرستان

كل

تهران

شهرستان

كل

1

شيمي فيزيك

55

133

188

20

44

64

2

شيمي آلي

80

192

272

27

105

132

3

شيمي معدني

46

103

149

15

64

79

4

شيمي تجزيه

57

193

250

25

79

104

5

شيمي كاربردي

18

18

36

19

16

35

6

فيتوشيمي

8

2

10

-

2

2

7

علوم و تكنولوژي پليمر

6

-

6

-

-

-

8

نانوشيمي

5

1

6

2

1

3

 

ب - دانشگاه آزاد اسلامي‌


داوطلبين مجموعه شيمي مجاز به انتخاب يكي از گرايش‌هاي زير مي‌باشند:

1- شيمي فيزيك 2- شيمي تجزيه 3- شيمي كاربردي 4-  شيمي آلي 5- شيمي معدني

 

مواد امتحاني

زبان انگليسي

شيمي آلي

شيمي فيزيك

شيمي معدني

شيمي تجزيه

شيمي كاربري

ضرايب

1

2

2

2

2

2

 

6- علوم دريايي و اقيانوس – شيمي دريا

 

مواد امتحاني

زبان انگليسي

شيمي آلي

شيمي عمومي

شيمي معدني

شيمي تجزيه

(دستگاهي و كلاسيك)

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

ضرايب

1

1

1

1

1

1

 

شيمي آلي (شيمي آلي 1، 2 و 3 ـ جداسازي و شناسايي تركيبات آلي و كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي)

شيمي فيزيك (شيمي فيزيك 1 و 2)

شيمي معدني  (شيمي معدني 1 و 2)

شيمي تجزيه (شيمي تجزيه 1 و 2 و تجزيه دستگاهي)

شيمي كاربردي : (اصول محاسبات شيمي صنعتي ـ شيمي صنعتي 1 و 2)

دانشگاه‌هاي مورد پذيرش  اراك، اردبيل، اميديه، اهواز علوم تحقيقات، تبريز، تهران شمال، تهران علوم و تحقيقات، تهران مركزي، ساوه، شهرري، شهرضا، فيروز آباد، كرج، گچساران، مشهد، يزد، شاهرود، اردبيل، اميديه و رشت است كه واحدهاي دانشگاهي با توجه به امكانات خود يك يا برخي از از گرايش‌هاي اين رشته را ارائه مي‌نمايند.


 


منابع مطالعاتي

 

زبان عمومي:    1- گرامر  زبان عمومي كليه رشته‌هاي كارشناسي ارشد، تأليف وحيد عسگري، انتشارات: كانون فرهنگي آموزش.

2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary)      3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگليسي عمومي 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگي آموزش

زبان تخصصي:

1- Scientific English for chemistry students Moghimi (Ph.D) and A. Mirjaie

2- واژه نامه شيمي ويرايش چهارم زير نظر دكتر علي پور جوادي 3- زبان تخصصي شيمي I و II دكتر حسن منصوري. دكتر عليرضا رضواني، دكتر ملك طاهر مقصودلو …) انتشارات دانشگاه امام حسين.

شيمي آلي:

منابع اصلي: 1- شيمي آلي- ولهارد- ويرايش دوم- ترجمه ميرمحمد صادقي (سه جلد). 2- نگرشي بر طيف‌سنجي- پاويا ترجمه برهمن موثق. 3- شيمي آلي- نوشته موريسون- بويد ويرايش ششم ترجمه سيدي- ياوري- ميرشكرايي (سه جلد). 4- شناسايي سيستماتيك تركيبات آلي- نوشته شراينر ترجمه مهران غياثي.

منابع جهت مطالعه بيشتر: 5- شيمي آلي- سولومونز- ويرايش ششم- ترجمه مجيد هروي (سه جلد). 6- شناسايي تركيبات آلي به روش طيف‌سنجي- نوشته سيلور اشتاين ترجمه ميرمحمد صادقي. 7- نام‌گذاري در شيمي آلي مركز نشر دانشگاهي 8-راهنمايي واكنش‌هاي شيمي آلي ترجمه عيسي ياوري، افسانه صدري  9- سنتز مواد آلي ترجمه دكتر علمدار آشناگر

شيمي معدني:

منابع اصلي: 1- شيمي معدني I: دكتر ملاردي – دكتر آقا بزرگ (سه جلد)  2- شيمي معدني I:دكتر حسين آقا بزرگ و دكتر حميدرضا آقا بزرگ. انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه تربيت معلم . 3- شيمي معدني II: دكتر آقا بزرگ، دكتر يوسفي انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه تربيت معلم. منابع اضافي جهت مطالعه بيشتر:

4- شيمي معدني ميسلر و تار (جلد I و II)

 5- Inorganic chemistry by Shriver 5- Inorganic chemistry by Purcell & Kotz

شيمي آلي- فلزي:

1- شيمي آلي فلزي دكتر عابديني- بقاعي. 2- شيمي آلي فلزي دكتر آذريان بقال.

 3- Organometallics, by Elschenborich, Salzer.

شيمي تجزيه:

منابع اصلي: 1- مباني شيمي تجزيه اسكوگ جلد 1 و 2، مركز نشر دانشگاهي . 2- اصول تجزيه دستگاهي اسكوگ- وست، جلد 1 و 2 مركز نشر دانشگاهي. 3 - الكتروشيمي تأليف دكتر جمشيد مفيدي انتشارات دانشگاه تهران.

منابع براي مطالعه بيشتر: 4- شيمي تجزيه كمي فريتس و شنك، جلد 1 و 2، انتشارات دانشگاه اصفهان . 5- شيمي تجزيه كمي هريس، جلد 1 و 2 مركز نشر صنعتي اصفهان. 6- آمار براي شيمي تجزيه، ترجمه گلابي، انتشارات دانشگاه تبريز. 7- روش‌‌هاي دستگاهي در تجزيه شيميايي يوئينگ- انتشارات دانشگاه شيراز. 8 - روش‌هاي كروماتوگرافي ترجمه سيد واقف حسين، جمشيد منظوري لشكر

شيمي فيزيك:

1- Levine. Phy. Chem. Latest, Ed. Mc. Grow- Hill. (19)

2- Atkins, P.W. Physical chemistry 4th ed.

3- Alberty, R.A. Phy. Chem. Latest Ed. John Willey.

4- Barrow. Phy. Chem. Latest Ed. Mc. Grow- Hill.

شيمي كوانتوم:

1- مباني شيمي كوانتوم- لواين- ترجمه انتشارات دانشگاه مشهد. 2- شيمي كوانتومي‌هانا- ترجمه دكتر علي‌اكبر صبوري.

مباني طيف‌سنجي مولكولي:

1- مباني طيف‌سنجي مولكولي نوشته Banwell ترجمه دكتر اسلامپور- دكتر حسن‌پور انتشارات آستان قدس. 2- مباني طيف‌سنجي مولكولي- هولاس- ترجمه دكتر اسلامپور- انتشارات دانشگاه تربيت معلم.

خوردگي فلزات:

1- Fontana, M,G, "Corrosion Engineering" McGraw Hill

2- ْUhlig, H.H, "Corrosion & corrosion Control "John wiley".

اصول تصفيه آب و پساب‌هاي صنعتي:

1- اصول تصفيه آب تأليف چالكش اميري. 2- شيمي و تصفيه فاضلاب تأليف شمس مصباح .

منابع تستي

1- جزوات كار در منزل كانون فرهنگي آموزش قلم‌چي كه در هر آزمون ارائه مي‌شود. 2- 650 تست شيمي معدني دكتر بديعي. 3- آمادگي براي كنكور كارشناسي ارشد شيمي فيزيك، عليرضا صلابت (500 تست). 4- آمادگي براي آزمون كارشناسي ارشد شيمي (شيمي تجزيه- شيمي فيزيك) دكتر علي معصومي. 5- مجموعه سوال‌هاي كارشناسي ارشد، شيمي آلي (1) و (2) و (3) شيمي فيزيك آلي، طيف‌سنجي و سنتز مواد آلي تأليف: محمدرضا يزادن‌بخش- مسعود گياهي، مهشيد نيك‌‌پور، انتشارات پردازش. 6- نگرشي نو بر شيمي آلي نوشته كاظم سعيدي و مهران غياثي انتشارات كرمان. 7- خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد شيمي معدني، دكتر يوسفي – مولايي- انتشا رات پردازش 8- درسنامه جامع شيمي تجزيه دكتر مجيد آروند، انتشارات پردازش 9- آمادگي براي كنكور كارشناسي ارشد شيمي فيزيك، مير اكبر ميرهاشمي ، انتشارات فارابي حكيم10- خلاصه مطالب درسي، نكات ويژه كنكوري، تست‌هاي طبقه‌بندي شده موضوعي كنكور كارشناسي ارشد همراه با پاسخ تشريحي- كنكور سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي، عليرضا رضايي راد. انتشارات آزاده.  11- كتاب شيمي انتشارات دانش‌پژوهان نوين.

جلد اول: شيمي تجزيه

جلد دوم: شيمي آلي

جلد سوم: شيمي فيزيك و شيمي معدني

11- تست‌هاي كارشناسي ارشد شيمي معدني، دكتر يوسفي 12- 650 تست جامع  شيمي فيزيك كارشناسي ارشد، دكتر حسين ايلخاني، انتشارات: عين‌القضاة

 13- شيمي آلي: دكتر سازگار، انتشارات كانون فرهنگي آموزش.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 15:16  توسط  علی قاسمی(be3da)  |